วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำวารสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซ่อมรถยนต์เทท้าย (รถเครน) ทะเบียน 84-6697 นม.
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุมชนทหารสุรนารีก้าวไกล
14  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุมชนทหาร ป.พัน 3
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง