วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
เช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างติดตั้งระบบแลนห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อยางและแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง