วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5412 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถเทท้าย (รถเครน) ทะเบียน 84-6997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2562
ก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง
8  พ.ค. 2562
ซื้อพัดลมติดผนัง (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
อาหารเสริม (นม)