วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2563
จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนอากาศโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟน้ำพุและไฟฟ้าส่องสว่างรอบสวนสาธารณะบุ่งตาหลั่วตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างถอดและติดตั้งคืนเครื่องปรับอากาศอาคาร 3 โรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทุ่งสีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 88-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 84-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง