วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาดอกไม้สำหรับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 5671 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-6757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธาฯ)
29  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถเครน ทะเบียน 84-6997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงสวนหย่อมด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเป็นลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง