วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างตาข่ายกันนกสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ภ 3260 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ 4709 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 88-6757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างทำตรายาง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง