วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อของรางวัลหรือของขวัญวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างจัดหาเวทีและเครื่องเสียงงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อขนมขบเคี้ยวงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ-7620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างเหล็ก และรื้อถอนพื้นไม้แพลอยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง