วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (88-9806) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน 40-0676 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 31 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 6636 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ (84-5412) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างผนังกั้นห้องภายในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง