วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียงงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาดอกไม้สำหรับจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำโล่และของที่ระลึกงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (กองสาธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมระบบไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อสเปรย์ฉีดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อแบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง