วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2561
ซื้อตู้ล็อคเกอร์แบบ 6 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง