วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 6636 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-6757 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เทท้าย (รถเครน) หมายเลขทะเบียน 84-6997 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาเครื่องเสียงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำโล่และของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง