วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1243 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุมชนทหารสุรนารีก้าวไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุมชนทหาร ป.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำวารสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซ่อมรถยนต์เทท้าย (รถเครน) ทะเบียน 84-6697 นม.