วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างจับและเคลื่อนย้ายสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อสว่านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อสว่านกระแทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเลื่อยวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเลื่อยฉลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเจีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อปืนยิงตะปูไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง