วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับอบรมตามโครงการส่งเสริมพฤติกรรมนำไปสู่สุขภาพดีและส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนทหารแดนนภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้ากลุ่มสตรี เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำกรงรวมขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมปฏิกูลและมูลฝอย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง