วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างสนามเปตอง ชุมชนทหาร ศปภอ.ทบ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนข้างสรรพสามิต บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 84-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ Brother (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์Fuji Xerox (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญของชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง