วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนทหาร ป.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) บริเวณสนามเด็กเล่นคุ้มสุริโยทัยชุมชนทหาร ป.พัน 103 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ก่อสร้างสนามฟุตซอล (หญ้าเทียม) บริเวณสนามเด็กเล่นคุ้มสุริโยทัยชุมชนทหาร ป.พัน 103
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600-003-59-0048 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง