วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาเวทีและเครื่องเสียงงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ (88-6757) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนทหาร ป.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)