วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่นขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจัดหารถยนต์โดยสารศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างทำบอร์ดติดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง