วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-6997 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 89-7845 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนบนกระจกล่างทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อถังน้ำสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง