วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2564
จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับจัดการงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาเต๊นท์ เก้าอี้และไฟส่องสว่างสำหรับหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 6636 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
เช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง