วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมตามโครงการจัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ปรับปรุงถนนสายข้าง ช.พัน 3
22  พ.ค. 2566
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนหลังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
19  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ชุมชนทหาร มทบ.21
8  พ.ค. 2566
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง