วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เอกสารแบบ2บานเปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อผ้าระบาย โครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำโล่ห์แม่ดีเด่น กรอบรูปพร้อมขาตั้ง พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างจัดประดับตกแต่งดอกไม้โดยรอบบริเวณงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ปรำจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการวันแม่แห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหามหาราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเวทีกลางโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง