วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งชุมชนทหาร ร.3 พัน 2
14  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแนวนโยบายการบริหารจัดการขยะภาครัฐและตามแนวทางการดำเนินงานโครงการจังหวัดสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1243 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-2936 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง