วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
จ้างจัดประดับตกแต่งดอกไม้โดยรอบบริเวณงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ปรำจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการวันแม่แห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหามหาราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาเวทีกลางโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และธงญี่ปุ่นพร้อมเสา เพื่อประดับตกแต่งในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง