วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนทหาร ป.พัน 103 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้บุนวม (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 5808 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง