วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ (งานป้องกันฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อสีตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อตู้ล็อคเกอร์แบบ 6 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง