เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรศพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2564


📌📣เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม #ขอเชิญประชาชนทั่วไป #ร่วมแสดงความคิดเห็น กรอกแบบสอบถาม📌📣

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นหลักการของร่างพระราชบัญญติการจัดมหรศพที่มการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2564

ในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง แบนเนอร์ “การจัดทำร่างกฎหมาย”

🔈🔉🔊🔊

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09