เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แบบแจ้งตามประกาศ [ 28 ม.ค. 2565 ]1
2 ประกาศอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว [ 19 ม.ค. 2565 ]11
3 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) [ 4 ม.ค. 2565 ]21
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 30 ธ.ค. 2564 ]23
5 ประกาศเรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]32
6 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา [ 24 ธ.ค. 2564 ]19
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การปิดศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง [ 8 ธ.ค. 2564 ]35
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2564 ]38
9 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณทจุดบริการ ประจำปี 2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]32
10 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ [ 9 พ.ย. 2564 ]40
11 ประกาศกองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแจ้งเตือนพื่้นที่อ่างเก็บน้ำมูลบน ฉบับที่ 1 [ 12 ต.ค. 2564 ]53
12 ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม [ 5 ต.ค. 2564 ]52
13 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรืองมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 [ 5 ต.ค. 2564 ]54
14 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565(ฮ.ศ.1443) [ 5 ต.ค. 2564 ]51
15 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าฯลฯ [ 5 ต.ค. 2564 ]48
16 ข่าวประชาสัมพันธ์จากจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2564 ]51
17 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 30 ก.ย. 2564 ]50
18 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ [ 22 ก.ย. 2564 ]62
19 โครงการกองสวัสดิการสังคม [ 8 ก.ย. 2564 ]73
20 แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2564 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13