เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 331 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]4
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]2
3 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนไม้สองชั้น แบบ 017 ของโรงเรียนโยธินนุกูล [ 15 มิ.ย. 2565 ]16
4 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]15
5 เชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษาล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]14
6 รายงานสรุปผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนฯลฯ [ 7 มิ.ย. 2565 ]15
7 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นส่งและรับคำคู่ความ [ 6 มิ.ย. 2565 ]12
8 ผลการประชุมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]10
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443) [ 6 มิ.ย. 2565 ]9
10 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวและรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงิน [ 6 มิ.ย. 2565 ]9
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 31 พ.ค. 2565 ]21
12 ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก [ 19 พ.ค. 2565 ]21
13 ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ [ 19 พ.ค. 2565 ]18
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]25
15 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ช่วงวัหยุดต่อเนื่อง [ 12 พ.ค. 2565 ]17
16 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 12 พ.ค. 2565 ]18
17 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ฯ [ 11 พ.ค. 2565 ]28
18 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]28
19 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (งวดที่23-24) [ 2 พ.ค. 2565 ]28
20 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 29 เม.ย. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17