เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 25 ก.ย. 2566 ]3
2 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 [ 20 ก.ย. 2566 ]26
3 ประกาศรับสมัครบุคลลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 12 ก.ย. 2566 ]22
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมเรื่องการจัดตั้งชุมชน [ 9 ส.ค. 2566 ]15
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการชำระเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม กรณีชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลา ปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]13
6 ประกาศมาตรการป้องกันระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และแผนบริหารความต่อเนื่อง ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 24 ก.ค. 2566 ]9
7 โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง [ 18 ก.ค. 2566 ]13
8 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน [ 7 ก.ค. 2566 ]12
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการฯ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน [ 26 มิ.ย. 2566 ]7
10 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) [ 23 มิ.ย. 2566 ]10
11 Job Expo Korat 2023 [ 22 มิ.ย. 2566 ]10
12 การแข่งขันวิ่งรายการ KORAT 21 "A TOUCH OF ELATION 2023" [ 19 มิ.ย. 2566 ]11
13 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Korat 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]8
14 ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร ป้ายโฆษณา เสาส่งวิทยุชุมชน อาจได้รับความเสียหาย [ 30 พ.ค. 2566 ]14
15 KORAT STREET ART 2023 ถนนปล่อยแสง สาดพลังศิลป์ [ 26 พ.ค. 2566 ]11
16 โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]15
17 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2566 ]14
18 ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน [ 25 เม.ย. 2566 ]16
19 รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 2 เม.ย. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]20
20 ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูงเรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานตำแหน่งสายงานบริหาร [ 29 มี.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21