เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์เงินบำเน็จชราภาพ จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน [ 31 ม.ค. 2566 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 24 ม.ค. 2566 ]2
3 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]9
4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ย. 2565 ]29
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ย. 2565 ]84
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ย. 2565 ]91
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]90
8 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]40
9 การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566 (ฮ.ศ.1444) [ 31 ต.ค. 2565 ]19
10 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ต.ค. 2565 ]39
11 หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]38
12 รายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 29 ก.ย. 2565 ]47
13 ประกาศรับสัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ [ 26 ก.ย. 2565 ]40
14 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ [ 20 ก.ย. 2565 ]13
15 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 19 ก.ย. 2565 ]61
16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครแรงงานในประเทศ จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ก.ย. 2565 ]35
17 ประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า [ 19 ก.ย. 2565 ]34
18 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน มี.ค. 65 - พ.ค. 65 และ มิ.ย. 65 - ส.ค. 65. [ 16 ก.ย. 2565 ]45
19 ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2565 ]68
20 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021 สาระสาคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ส.ค. 2565 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19