เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ในวันพฤหัสบดีที  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐   น.  นายกิตติศักดิ์  พิลาศเอมอร  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม  มอบหมายให้นางสาวดาวรรภ์  ภูเหิน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นำพนักงาน  เจ้าหน้าที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ  หมา  และแมว   ณ  บริเวณด้านข้างหอประชุมจันทรุเบกษา  กองบิน  ๑  ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยมีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวทหารนำสุนัขและแมวออกมารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก

 

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09