เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


#โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564


#โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2564
💉💉💉💉🐱🐶🐱🐶🐱🐶🐱🐶🐱💉💉💉💉
ในวันอังคารที่  25 พฤษภาคม  2464 เวลา  13.30  -  16.30 น.  นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นำพนักงานเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ ที่ทำการชุมชนทหาร พัน.สร.22 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้กับ  สุนัขและแมว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่  สุนัข  และแมว ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2564  ซึ่ง  พลเอกหญิง   พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัดติยราชนารี ทรงมีวิสัยทัศน์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย  ส่งผลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09