เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


#นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมแถลงนโยบายต่อสภา วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม


#นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมแถลงนโยบายต่อสภา

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมโดยทีมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิหน้าสำนักงานเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก ต่อมาเวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ การงาน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ทำการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุม

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09