เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 #นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม


7 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

#นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09