เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นางสุจิตรา หลอมประโคน หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้เข้าพบ พล.ต. เ


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นางสุจิตรา หลอมประโคน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ได้เข้าพบ พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมหารือแนวทางในการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ให้มีมาตรฐาน พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชน ในตำบลหนองไผ่ล้อมสืบต่อไป ณ ห้องรับรองชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09