เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 29 ชุมชน


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 29 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09