เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา


วันที่ 21 มิถุนยา 2564 เวลา 10.00 น

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร นางศุภิสรา ผาสุโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และ นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ พนักงานกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา

ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ได้รับเลือกให้เป็น รองประธานสภาวัฒนธรรมคนที่ 1 และ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็น กรรมการฝ่ายปฏิคม

ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 3 อาคาร 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09