เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ได้รับเลือกให้เป็น รองประธานชมรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09