เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลค่ายสุนารี ปีการศึกษา 2555


วันที่ 11 มีนาคม นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลค่ายสุนารี ปีการศึกษา 2555 โดยมี พันเอก นคร สุขประเสริฐ รอง ผบ. มทบ.21 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย จำนวน 43 คน ที่สำเร็จการศึกษา และได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี ในด้านการศึกษาทั้งทางบุคลากร และอุปกรณ์ทางการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09