เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564-2565 ของชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ 1, บ้านบุ่งตาหลั่ว ม.2,บ้านหนองนกยูง หมู่ 7


#ประชาคม 3 หมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อม พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564-2565 ของชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ 1, บ้านบุ่งตาหลั่ว ม.2,บ้านหนองนกยูง หมู่ 7 โดยมีประชาชนจากทั้ง 3 หมู่บ้านเข้าร่วม และตัวแทนแต่ละหมู่บ้านได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพิจารณานำเข้าแผนพัฒนาตำบลหนองไผ่ล้อมต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (ศาลาแดง) อำเภอเมืองนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09