เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสุรนารี


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสุรนารี เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดีเพิ่มมากขึ้น
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09