เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


8 กันยายน 2564 ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่


8 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน ณ บ้านบุ่งตาหลั่ว ม. 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-19
2021-12-24
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01