เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่


8 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน ณ บ้านบุ่งตาหลั่ว ม. 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-16
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-03
2021-08-26
2021-08-13
2021-07-29
2021-07-09