เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


9 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


9/9/64 โครงการอบรมอาชีพ
 

9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำแคปหมูแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนตำบลหนองไผ่ล้อมโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

2022-01-19
2021-12-24
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01