เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


9/9/64 โครงการอบรมอาชีพ
 

9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำแคปหมูแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนตำบลหนองไผ่ล้อมโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว





2021-09-16
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-03
2021-08-26
2021-08-13
2021-07-29
2021-07-09