เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


25/6/64มอบกระเช้าแก่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นาวาอากาศโท ปรีชา สุวรรณ หัวหน้าแผนกช่างโยธา กองบิน 1 มอบกระเช้าแก่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09