เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯเป็นประธานฯการประชุม นางรัตนาภรณ์ สุดวิสัย และนายกฤษณา คนเพียร ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
เวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ โรงเรียนโยธินนุกูล เพื่อสำรวจพื้นที่โรงเรียนโยธินนุกูล ตามโครงการของสถานศึกษาสังกัด อปทฯ เพื่อนำประกอบการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09