เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯเป็นประธานฯการประชุม นางรัตนาภรณ์ สุดวิสัย และนายกฤษณา คนเพียร ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
เวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ โรงเรียนโยธินนุกูล เพื่อสำรวจพื้นที่โรงเรียนโยธินนุกูล ตามโครงการของสถานศึกษาสังกัด อปทฯ เพื่อนำประกอบการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07