เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ร่วมพิธีปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธทีปังกร ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน1


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศตำบลมนตรีหนองไผ่ล้อม
พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธทีปังกร
ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน1
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07