เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล #นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นางจิตติมา ปางเศรณี
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07