เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล #นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นางจิตติมา ปางเศรณี
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09