เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่บริเวณ ถนนพิบูลละเอียด หน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เนื่องจากในท่อระบายน้ำมีเศษดิน ขยะ และวัชพืช ทำให้ท่ออุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล #นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานกองสาธารณสุขฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่บริเวณ ถนนพิบูลละเอียด หน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เนื่องจากในท่อระบายน้ำมีเศษดิน ขยะ และวัชพืช ทำให้ท่ออุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ จึงได้ทำการดูดโคลนเลนภายในท่อและใช้น้ำแรงดันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07