เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ออกให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวบริเวณวัดบุ่ง


2 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.
“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ออกให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวบริเวณวัดบุ่ง
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09