เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
 


2 กรกฏาคม 2564 ออกให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวบริเวณวัดบุ่ง


2 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.
“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ออกให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวบริเวณวัดบุ่ง
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-22
2024-02-23
2024-02-15
2024-01-26
2024-01-16
2024-01-10
2024-01-08
2023-12-07