เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมกับภริยาท่านแม่ทัพภาคที่ 2


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นำโดยท่านนายกไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกับภริยาท่านแม่ทัพ คุณประทุมมาศ ชมประสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 2 ในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 2 จากภริยาท่านทูต 20 ประเทศ
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09