เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล


วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เข้าร่วมประชุมนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09