เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


หารือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงชุมชน มทบ.21


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
พันเอกบัญชา เพ็งเหล็ง พันเอกจีราชัย มุสิกะพุกก์
เข้าพบ นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงชุมชน มทบ.21 นำเสนอโคงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนพูดคุยแนวทางในการบูรณาการร่วมกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09