เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ร่วมประชุม ติดตามโครงการกันเงิน ปีพ.ศ.2562,2563 และ โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา10.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ร่วมประชุม ติดตามโครงการกันเงิน ปีพ.ศ.2562,2563 และ โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม




2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-03