เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่บริเวณ ชุมชนหมู่ที่ 2 เนื่องจากในท่อระบายน้ำมีเศษดิน ขยะ และวัชพืช ทำให้ท่ออุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล #นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานกองสาธารณสุขฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่บริเวณ ชุมชนหมู่ที่ 2 เนื่องจากในท่อระบายน้ำมีเศษดิน ขยะ และวัชพืช ทำให้ท่ออุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ จึงได้ทำการดูดโคลนเลนภายในท่อและใช้น้ำแรงดันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09