เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมถ่ายภาพเพื่อสร้างอัตลักษณ์การสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ร่วมถ่ายภาพเพื่อสร้างอัตลักษณ์การสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รณรงค์เชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทย ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อ

2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-06
2021-09-03