เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจพื้นที่บุ่งตาหลั่ว(ตอนบน)


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว (ตอนบน) และปรึกษาหารือกับท่าน พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ 2 ในการพัฒนาบุ่งตาหลั่ว (ตอนบน)พร้อมพูดคุยกับประชาชนที่มาออกกำลังกายในพื้นที่ดังกล่าว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09