เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ( โรงรับจำนำ )


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองคลัง เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการประชาชน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการด้วย
2021-11-29
2021-11-22
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-21
2021-10-18
2021-10-12
2021-10-01
2021-09-16
2021-09-09