เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"


22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยประชุมทางไกลผ่านทางโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชั่น ZOOM Clound Meeting
ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
2023-02-22
2023-02-02
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-01
2022-11-23
2022-11-04
2022-10-21
2022-10-10